fbpx

Bfree

Bulgarian Foundation for Research, Education and Entrepreneurship

CauseLand

Новите начини на работа и по-честите промени в работните места (по необходимост или възможност) изискват по-широк набор от умения. Меките умения са тези, които са релевантни при търсенето на работа или позиция в различните среди. Неправителствените организации и младежките работници във всички държави, които участват в проекта, усещат липса към подобни умения (осигуряване на финанси и устойчивост за техните инициативи, презентационни умения за каузите им, стратегическо планиране, разбиране на междусекторното сътрудничество) и липса на стандартизиран „набор от основни компетенции за практикуване на младежка работа”.

Включи се в проектите ни!

what we do to achieve our goals

What are our activities?

National and international projects

We organize projects, exchanges, trainings, internship programs, events, festivals and initiatives

Studies and research

Development of training and information materials

Partnerships with other organizations

The feedback is very important for us

What the participants in our projects share

The internship was a unique experience for me. I would say that it has built a foundation for the NGO sector in my mind, with which I can confidently move forward and improve in this sector. As last, I would say: if you see an opportunity from Bfree, be sure to apply, it's worth it!
Valentin Terziev
You made me believe, I can do it. Thank you! You are the kindlers!
Yoanna Nikolova
I spent half a year organizing a charity event with the best possible person for such an endeavor. Yana helped me gain irreplaceable practical experience, which will certainly help me in the future. She developed me in a field that was far away from me, and I am happy that she achieved her goal without difficulty.
Nikol Avramova

Our Partners

We are open for partnership with all people and organizations who share our goals!

what's new

See the articles in our blog

свобода в бури времена

СВОБОДА В БУРНИ ВРЕМЕНА

Последните събития в Украйна разтърсиха света. Обществото отново се раздели на два полюса, както се случва винаги, когато са провокирани убежденията на отделните личности. Някой усъждат строго действията на Русия,...

Befree (6)

Изкуството да бъдеш свободен

Според речника свободата е възможност на отделния субект да проявява собствената си воля, да има възможността да извършва нещо без ограничения от обществено-политически или друг характер. Но какво ВСЪЩНОСТ е...

0 +
RAISED
0 +
Projects
0 +
Donations
0 +
Volunteers
en_GB