fbpx

Inclusion for all - Let's close the gap

приключил

Какви са целите на проекта?

Този младежки обмен има за цел да даде възможност на днешните младежи да насочат по-младото поколение към пътя на приобщаване и толерантност. Целите на проекта са да подпомогне преодоляването на пропастта между младите хора от селските и градските райони, да насърчи разбирателството, уважението и сътрудничеството, разрушавайки бариерите между различните общности.
Повече за проекта

Кой, кога, къде, как?

Кога и къде?

Bfree има удоволствието да партнира в проекта "Inclusion for all - Let's close the gap" на Prisma - младежки обмен, който ще се проведе в ORADEA, Румъния между 03 - 12 март с предварителна среща 24-26 ноември 2023

Кой?

Проектът ще събере 35 участници от Словакия, Унгария, Сърбия, България и Румъния, за да открият как младите хора могат да бъдат тези, които променят своите общности.

Краен срок: 16.02.2023

bg_BG