fbpx

CauseLand - Резултат 3

Бордова игра "Causeland"

Бордовата игра “Causeland” може да се използва като инструмент за насърчаване на гражданската ангажираност сред младежи, както и като инструмент за възвеждане на младежи, които искат да поставят началото на своята кариера в НПО сектора. Играта дава базова информация за сектора по забавен и ангажиращ начин, което я прави подходяща, както за хора, които нямат предишен опит с НПО-та, така и за такива, които доброволстват или вече работят в сектора. 

Повече за играта

Играйте!*

Основни елементи, с които играчите ще се запознаят:

роли в НПО, каузи, форсмажорни ситуации, възможни решения.

Играта развива умения за:

говорене пред публика, дебатиране, критично мислене, аргументиране и решаване на проблеми.

*За да намалим използването на хартия ви препоръчваме да принтирате само файла „Карти“. Всички други файлове могат да бъдат използвани онлайн. 

Ако сте НПО от България, Италия, Румъния или Исландия можете да се свържете с някой от партньорите по проекта и да попитате дали все още има налично физическо копие, което да получите безвъзмездно.

Кой финансира проекта?

Финансиращи организации

Проектът се финансира по програма "Еразъм+" и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

bg_BG