fbpx
Литературният конкурс, част от проекта "Nickname: В@зов" провокира креативността ви с необичайни категории на тема “Последният ден на 21 век - реален или фантастичен?”

Какви са категориите?

Литературният конкурс (краен срок: 12.08.2021 г.)

It will provoke the creativity of the participants in the different age groups (8 years - 15 years; 16 years - 25 years; 26 years +) with unusual categories:

Вашата кандидатура:

en_GB